Nuori norjalainen Daniel Nyblin avasi vuonna 1877 21-vuotispäivänään valokuvaamon Helsingin sydämeen.

Vuonna 1914 valokuvaamo siirtyi hänen veljenpoikansa Ragnvaldin omistukseen. Hänen jälkeensä poikansa

Jarl jatkoi toimintaa 1970 luvulle asti. Tänään jatkavat Jarlin tytär Solveig perheineen valokuvaamon perinteitä.

Tänä vuonna täytimme 140 vuotta - Suomen vanhimpana toiminnassa olevana valokuvaamona

- vaalimme yrityksemme perinteitä - käsityö ja laatu, nopea asiakasmyönteinen palvelu.

Negatiivit säilytetään yrityksen tiloissa n. 10 vuotta ja siirretään sen jälkeen Kansallismuseon arkistoihin.

Lisätilauksia voi siis tehdä vielä kymmenien vuosien jälkeenkin!

Valokuvaamo on Suomen Ammattivalokuvaajat Ry:n jäsen.

 

Unga norrmannen Daniel Nyblin öppnade år 1877 på sin 21-årsdag ateljén i hjärtat av Helsingfors. 1914 blev Daniels brors son

Ragnvald ägaren. Efter honom tog sonen Jarl över verksamheten ända till 1970-talet. Idag fortsätter Jarls dotter Solveig

med familj fotostudions traditioner. Som Finlands äldsta ateljé som fortfarande är verksam, högaktar vi företagets

traditioner; handarbete och kvalitet, snabb och positiv kundbetjäning.I år firar vi ateljéns 140 årsdag!

Negativen sparas i företagets utrymmen i ca 10 år vilket efter de flyttas till museum. Efterbeställningar kan alltså göras även

efter tiotals år! Ateljén är medlem i Suomen valokuvaajain liitto

 

The young norwegian Daniel Nyblin opened in 1877 on his 21st birthday a photostudio in the heart of Helsinki.

In the year 1914 his nephew Ragnvald took over the company. After him the son Jarl continued with the activity until the 1970's.

Today Jarl's daughter Solveig and family are continuing with the legacy.

As the oldest photostudio in Finland that is still running - turning 140 years this year - we value the traditions of our company;

handmade and quality, quick and positive service for our customers.

The negatives are preserved for 10 years in the company's premises, after which they are moved to a museum.

This means that further orders can be made even decades later! The photostudio is a member of Suomen valokuvaajain liitto

( The Finnish Photographers' Society).